ANPCR
Despre noi
Prima pagina

ANPCR - Despre noi


Asociatia Națională a Producătorilor de Ciuperci din România este o organizație profesională ce reunește, în prezent, un număr de 60 de producători de ciuperci din România, din toate zonele cu pondere în acest domeniu, al horticulturii.

Asociația a luat ființă în anul 2007, ca urmare a opțiunii cultivatorilor și ditribuitorilor de ciuperci din România de a constitui o structură profesională în cadrul căreia să se poata informa și să poată dezbate probleme legate de acest domeniu - producția intensivă de ciuperci.

Inițiată dupa modele similare din țări cu tradiție în cultura ciupercilor, ANPCR a fost înființată ca persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, pentru reprezentarea, susținerea și apărarea intereselor legitime ale membrilor în relațiile cu autoritățle publice, centrale și locale, alte persoane juridice de drept public sau privat, și fizice, în raport cu scopul și obiectul lor de activitate și promovarea unei imagini favorabile a asociației și a producătorilor și distribuitorilor de ciuperci din România, pe plan național și internațional.

În perioada care a trecut de la inființare și până în prezent, ANPCR a realizat o serie de acțiuni și manifestări prin care să răspundă obiectivelor stabilite în statutul organizației, între care, seminarii și schimburi de experiență la nivel național, vizite și excursii de documentare în unități de producție performante din Olanda, Ungaria, Serbia, Franța, Belgia etc. S-a avut în vedere, deasemenea, punerea la dispoziția membrilor a unor documentații privind teme de interes major pentru aceștia, din domeniul tehnologiei, al produselor fito-farmaceutice, a altor materiale, produse și echipamente necesare asigurării unui business performant și competitiv pentru producători.

O altă direcție a reprezentat-o informarea membrilor asociației în legatură cu cadrul legislativ actual, precum și cu prevederile din legislația europeană privind domeniul specific.

ANPCR a susținut interesele producătorilor prin prezentarea și includerea unor propuneri de subventionare a acestora de către MADR includerea în legislația agricolă a unor prevederi care să ii sprijine în mod concret pe fermierii producători de ciuperci, la nivelul susținerii de care acest sector se bucură în țări europene cu tradiție în acest domeniu, constituind și în prezent o prioritate pentru activitatea asociației.

ANPCR – membră a asociației interprofesionale PRODCOM


Începând din anul 2007, ANPCR s-a asociat în cea mai importantă structură interprofesională din domeniul horticulturii, PRODCOM, cu scopul de a-și putea susține, la nivel insituțional, atât pe plan intern, cât și pe plan european, demersurile pentru realizarea obiectivelor specifice. Putem afirma că, în prezent, integrarea asociației ANPCR în organizația interprofesională PRODCOM reprezintă un model de conlucrare, modern și eficient, între diversele sectoare din horticultură. Prodcom, reprezintă, totodată, ca membru în Federația producătorilor din agricultură - ProAgro, interesele producătorilor de ciuperci din România la nivel european, în cadrul structurii CopaCogeca.

Obiective

Principalele obiective pe care ANPCR le are in vedere pentru urmatoarea perioadă, se referă la :
 

Viziune

ANPCR susține ideea unei conlucrări intre producători, bazate pe principiul asocierii in grupuri sau asociații regionale, care să poată susține un business eficient și competitiv, în principal pentru asigurarea unor prețuri avantajoase la inputuri și respectiv, la  valorificare.
Performanțele noastre profesionale vor fi, în continuare, aliniate standardelor de calitate și siguranța alimentară, valabile pe plan internațional, iar principiile protecției sănătății oamenilor și protejării mediului vor face parte intrinsecă din viziunea noastră asupra dezvoltarii acestui domeniu.
 

Misiune

Noi credem că obținerea succesului în această afacere trebuie să plece de la ințelegerea nevoilor actuale și anticiparea acestora în perspectivă, într-o societate în care alimentația sănătoasă devine un deziderat major.
Ne propunem să avem nu doar un business sănătos, dar și produse sănătoase. Ne străduim  să creștem atât nivelul și calitatea produselor, cât și nivelul și calitatea condițiilor de muncă pentru angajații noștri.
Pornind de la realitatea că, în prezent, consumul intern de ciuperci este asigurat în proporție de peste 90% din producția internă, credem că misiunea noastră este de a consolida și fideliza aceasta piață și de a pregăti proiectul pentru prezența pe piețe externe.
 

Valori

ANPCR iși intemeiază proiectele pe valori comune pentru membrii asociației, intre care  cele mai importante sunt calitatea, spiritul de inițiativă, respectul față de oameni și față de mediu.
 

Conducere

ANPCR este condusă de :
  

Membri

Membrii asociației sunt producători din județele ...., marea majoritate lansându-se în această afacere în perioada ... . Cei mai multi dintre ei și-au finanțat business-ul pornind de la producerea unor cantități de ... kilograme pe zi, foarte putini beneficiind de investitii susținute din fonduri europene. In prezent, putem aprecia că membrii asociației pot fi grupați, după experiență, în patru mari categorii.

 


Prima pagina